Handelsbetingelser for koolsville.dk for privatkunder og firmaer, herunder institutioner.

Koolsville.dk

Bukkeholmvej 6B
DK-4892 Kettinge
CVR-nr 34740992

1. Køb hos Koolsville, mfl.

Købet gælder i det øjeblik, du som kunde modtager en faktura fra Koolsville.dk.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig, terror, naturkatastrofer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos koolsville.dk's grossister.

2. Priser og kontrakter

Alle priser er inkl. 25 % moms, hvor intet andet nævnes. Alle kontrakter indgås på dansk.

3. Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris. Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.

4. Afbestilling

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske på samme måde som bestillingen er foretaget. Alternativt kan det ske ved, at fremsende en e-mail til mail@koolsville.dk med emneteksten "Afbestilling". Her skal bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 14:00 samme dag, som bestillingen er foretaget, eller kl. 14:00 dagen efter, hvis bestillingen er foretaget efter kl. 14:00.

5. Ordrebekræftelse

Kollsville.dk opbevarer selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.

6. Betaling

De mulige betalingsmåder er som minimum:

 • Paypal

 • American Express

 • VisaDankort

 • Mastercard

 • VISA

 • VISA Electron

 • JCB

 • American Express

 • PayPal

 • Kontooverførsel til bankkonto

 • EAN-faktura (kun offentlige institutioner)

 • Efter aftale (kun erhverv)

Betalingsmåde ´EFTER AFTALE´ kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med koolsville.dk.

7. Fortrydelsesret

Fuld returret - Fortryder De Deres køb giver koolaville.dk fuld returret. Varen skal dog returneres i original emballage og i ubrugt og ubeskadiget stand. Dette skal ske senest 14 dage efter modtagelse hos kunden. Varer, der returneres, skal ledsages af original faktura og leveres uden omkostninger for koolsville.dk.

Varer som returneres uden betalt fragt eller porto afvises af koolsville.dk. Ved returhandel tilbagebetales beløbet via konto til kunden indenfor 14 dage. De kan også bytte til anden vare, her er proceduren den samme: send retur, vedlagt seddel med, hvad De ønsker i stedet. Hvis varen er betalt med kort via PayPal returneres en eventuel refusion via PayPal.

BEMÆRK! Der ydes ingen fortrydelsesret på varer, der fremstilles specielt efter Deres individuelle behov, såfremt fremstillingen eller tilpasningen er påbegyndt. Fremstillingen eller tilpasningen påbegyndes ved ordremodtagelsen og fortrydelsesretten bortfalder derfor.

8. Reklamationsret

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at De enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses her. Der er IKKE reklamationsret på fejl eller mangler opstået EFTER varen har været i brug - ifølge købeloven.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted. Skade på produktet, som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændring af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent. Billed4You.dk kan ikke gøres ansvarlig for tabte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af Billed4You.dk måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning. Der henvises i øvrigt til Købeloven for fremgangsmåde vedrørende reklamationer.

9. Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles koolsville.dk inden rimelig tid efter varens modtagelse. Kunden opfordres på det kraftigste til, at afgive erklæring omkring produktets fejl eller mangel i forbindelse med reklamationen, idet undladelse kan betyde en forlængelse af afhjælpningsprocessen grundet fejlsøgning. Kunden kan reklamere ved at returnere den defekte vare pr. post til vores adresse. Varer der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret, og der vil blive opkrævet et beløb svarende til Billed4You.dk's udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering. Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af Billed4You.dk.

10. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Ved kundens returnering af defekte eller forkerte varer til koolsville.dk, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr på 200 kr. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med kontrol af varen. koolsville.dk forbeholder sig retten til at opkræve dette gebyr og forsendelsesomkostninger pr. efterkrav, såfremt der ikke foreligger en kreditaftale. Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet. Varer, der ikke indgår under reklamationsretten, og som modtages uden forsvarlig emballage, vil blive omemballeret og der vil blive et opkrævet et beløb svarende til vores udgifter til nødvendig og forsvarlig emballage.

11. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til koolsville.dk.dk skal være forsvarligt indpakket.  Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Deres rettigheder bortfalder. koolsville.dk anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til koolsville.dk. Yderligere har kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. Er De i tvivl?

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler koolsville.dk, at De retter henvendelse til mail@koolsville.dk.

13. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation.

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.
Varer kan ikke købes som privatkunde, såfremt varen bestilles via en husstand registreret som firma (firma=erhvervskunde eller institution).

Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode. koolsville.dk forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt.

1. Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
2. Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 1% pr. påbegyndt måned.